Kerkbode 8 maart 2024

Zondag 10 maart 2024

10.00 uur: Prop. R.P. Hoogenboom (Woerden)

18.30 uur: Prop. M.C. van den Hoorn (Rotterdam)

Voorzang: v.m. Ps. 91:1 n.m. Ps. 146:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra coll. Kerkbeheer

Oppas: Jurian Bakker en Anna Ruisbroek

Woensdag 13 maart 2024 – Biddag

10.00 uur: Ds. M.A. van den Berg (Groot-Ammers)

19.30 uur: Ds. J. Jongejan (H.I. Ambacht)

Voorzang: v.m. Ps. 75:1 n.m. Ps. 118:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie  (Werelddiaconaat – Oeganda)

2. Kerkbeheer (Biddagcollecte)

Oppas: Marjolein Breedveld en Marjoke de Groot

   Omzien naar elkaar: Peter Damsteeg ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zijn situatie is nog steeds zorgelijk. Bid voor hem en zijn jonge gezin.

   Zingen na de dienst: Na de dienst hopen we met elkaar weer mooie liederen te zingen uit Weerklank in deze lijdenstijd. Zingt u/jij mee?
De volgende nummers hopen we te zingen: 94: alle 3  –  143: 1 en 2  – 
149: 1,2 en 3  –  285:alle 3  –  503: 1, 3 en 5

   Informatiemiddag/Stefanie in Oekraïne: Stefanie Evsikova – de Wildt hoopt begin maart met verlof te zijn in Nederland. Op 9 maart houdt ze een informatiemiddag voor geïnteresseerden/meelevenden in het Hoornbeeck College teRotterdam, Carnissesingel 210. Stefanie vertelt over haar werk in de Oekraïne en er is gelegenheid voor ontmoeting en vragen. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Er zullen ook verschillende stands aanwezig zijn met o.a. tweedehands boeken, Oekraïense producten en een knutseltafel voor de kinderen. De middag is van 14:30u tot 16:30u, met inloop vanaf 13.30u. Parkeren kan op het terrein. Kijk voor meer informatie op: www.stefanieinoekraine.nl/informatiemiddag

   Agenda:

09-03: WoW om 7.30 uur in de schuur van Piet (v. Tong.str. 4) leiding: Wim

            Oud papier (Rien Brugmans en Jan de Haan)

            Rommelmarktspullen inleveren tussen 10-12 uur

            Café de Kroon

10-03: Zingen na de dienst

            JV

11-03: Mannenvereniging

12-03: Jonge stellen/vrijgezellenkring

            De Vuursteen

13-03: Biddag

14-03: Immanuel         

   Ten slotte: Woensdag 13 maart is het biddag voor gewas en arbeid. In de ochtenddienst zal ds. M.A. van den Berg voorgaan en zullen de kinderen van de basisschool aanwezig zijn. Zoals gewoonlijk geven dekinderen gebedspunten door aan de dominee. Hiermee geven de kinderen ook aan waar ze zich mee bezig houden of waar ze zorgen over hebben of wat ze spannend vinden. Dankbaar mogen we horen dat ze in hun jonge leven al leren, om hun zorgen en noden bij de Heere te brengen. Ook voor ons als ouderen is het weer een les dat we in alle eenvoud onze knieën mogen buigen en alles in gebed mogen voorleggen bij onze Hemelse Vader. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus (Filippenzen 4:6,7).

Hartelijke groet,                                                  De kerkenraad