Kerkbode 15 maart 2024

Zondag 17 maart 2024

10.00 uur: Ds. M.C. Stehouwer (Scherpenzeel, bed. H. Doop)

18.30 uur: Ds. J. Domburg (Aalst)

Voorzang: v.m. Ps. 22:16 n.m. Ps. 91:1 Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Mercy Ships) 2. Kerkbeheer (kosten opknappen kerkplein) Oppas: Wilma Nijhof, Rosanne de Jong en Willemijn Kuiper

   Omzien naar elkaar: Probeer deze week om te zien naar mensen die in jouw ogen weinig of geen aandacht krijgen.

   Doopdienst: Zondagochtend 17 maart zal de doop worden bediend aan de twee neven, Dieks Stuij en Tiemen Meerkerk.

    Bijbelstudiekring : Op woensdag 20 maart beginnen we op de bijbelstudiekring met een nieuw boekje : “Toegewijd leven”- over recht doen aan al wat leeft- door Sam Janse e.a. Allerlei thema’s komen aan de orde : rentmeesterschap, klimaat, rijk en arm, technologie, dit alles in het licht van de toekomst van Gods koninkrijk. Nieuwsgierig geworden ? Een mooi moment om aan te haken ! Welkom op 20 maart om 20:00 uur bij fam. Stolk, Dorpsstraat 18. 

   Agenda:

16-03: Instuif

18-03: Vrouwenvereniging

20-03: Bij de Bron

           Bijbelstudiekring

           Kerkenraadsvergadering

   Ten slotte: Vragen naar aanleiding van de preek van afgelopen zondagochtend. Schriftlezing: Job 2:11-13, Job4:1-9 en Job 42:7-10. 1. Algemeen inleidend: welke ervaringen heb jij met vriendschappen? 2. Trouw zijn in je vriendschappen: hoe doe jij dat in de praktijk? 3. Elkaar corrigeren: welke ervaring heb jij daarmee en wat deed het corrigeren met jou en met je vriend(in)? 4. Tact & wijsheid: wat betekent het groeien en rijpen van de vrucht van de Geest (Galaten 5:22) in je leven? Denk hierbij in het omgaan met elkaar binnen vriendschappen vooral aan geduld, vriendelijkheid en goedheid. 5. Vergeving: wat betekent het voor jou om te leven vanuit de vergeving en verzoening door Jezus?

Hartelijke groet,                                         De kerkenraad