Kerkbode 08-03-2019

Zondag 10 maart 2019 – 2de Lijdenszondag
10.00 uur: ds. E. van Wijk (Sprang)
18.30 uur: ds. A. Vastenhoud (’s Gravenhage)

Voorzang: v.m. Ps. 149:1 n.m. Ps. 118:3
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Barbera de Groot, Rachel Stehouwer, Elise Leeuwis

Woensdag 13 maart 2019 – Biddag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
19.30 uur: Prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)

Voorzang: v.m. Ps. 48:6 n.m. Ps. 107:22
Collecten: v.m. 1. Biddagcollecte Kerkbeheer n.m. 1. Kerkbeheer 2. Biddagcollecte Kerkbeheer
Oppas: Marjolein Breedveld, Jacoline de Jong

Omzien naar elkaar: “De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, …” (Jesaja 61: 1a)

Instuif: Beste jongens en meiden, 8 maart gaan we naar het cpj toneelstuk. 18.45 uur verzamelen bij het melkmeisje. Kosten zijn €5,- p.p. Het kan later dan 22.00 uur worden voordat jullie thuis zijn. Groetjes, de instuif leiding

Nacht voor de kerk: Beste gemeenteleden, wij, als jeugd, willen een nacht voor de kerk organiseren i.v.m. groot onderhoud aan de kerk. Dit staat gepland op 21-22 juni 2019. Noteer deze datum alvast in uw/jouw agenda. Wilt u mee organiseren, heeft u vragen of ideeën? Deze zijn van harte welkom bij Simon Stuij 06-10139223. Groetjes, de commissie van nacht voor de kerk

Correctie datum jeugddienst: In een eerder kerkbode-bericht en op de gemeenteagenda is 26 mei 2019 vermeld als datum voor de eerstvolgende jeugddienst. Deze datum is niet correct. De eerstvolgende jeugddienst staat gepland op 23 juni 2019. Willen jullie dit veranderen op de kalender of in de agenda? Het thema en de spreker van deze jeugddienst zal nog volgen.

Fiets: Al lange tijd staat er op het kerkplein een fiets waarvan de eigenaar onbekend is, als komende week de eigenaar zich niet meldt, hebben de kerkrentmeesters het voornemen deze fiets te doneren aan het rommelmarktcomité.

Agenda:
08-03: Instuif cpj toneelstuk
09-03: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur bij Jelle Duister, Westeinde 4, leiding Teo Hoogendijk
09-03: Oud papier: Jelle Duister en Bart de Gier
09-03: TOV avond catechesegroep 12 t/m 14 jarige
10-03: JV
11-03: Vrouwenvereniging
14-03: Immanuël
14-03: Belijdeniscatechese

Ten slotte: In verband met mijn afwezigheid vanwege de nascholing, bedienen D.V. zondag 10 maart twee gastvoorgangers het Woord. Op biddag, D.V. woensdagmorgen 13 maart, luisteren we samen met de kinderen van de basisschool naar Gods Woord uit 1 Koningen 3: 1-15. De Heere nodigt Salomo uit om te bidden, alles te vragen aan de Heere! In de avonddienst bedient een gastvoorganger het Woord. Zo bidden wij samen om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 01-03-2019

Zondag 3 maart 2019 – 1ste lijdenszondag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. H.P. Brendeke (Hagestein)

Voorzang: v.m. Ps. 87:1 n.m. Ps. 22:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Wilma Nijhof, Marita Brand, Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Voor zieken en rouwdragenden; We bidden om kracht en de goedertierenheid van de Heere; elke morgen nieuw: Zijn trouw is groot! (n.a.v. Klaagliederen 3: 22-23)

Afsluiting catechese: Met de 15 t/m 17 jarige groep hebben we op 4 maart onze laatste catechese les voor dit seizoen. Met de 12 t/m 14 jarige groep gaan we op zaterdag 9 maart naar de TOV-avond van de HGJB. We verzamelen om 18.30 uur op het kerkplein. Een ieder is welkom!

Instuif: Beste jongens en meiden, 8 maart gaan we naar het cpj toneelstuk. Opgeven kan via Jannet 06-43168254 of Mathilde 06-29291944. 18.45 uur verzamelen bij het melkmeisje. Kosten zijn € 5,- p.p Het kan later dan 22.00 uur worden voordat jullie thuis zijn. Groetjes, de instuif leiding

GZB-dag: 25 jaar geleden vond er in Bosnië een gruwelijke oorlog plaats. Dit jaar zendt de GZB voor het eerst zendingswerkers uit naar dit land: Adré & Marja Lichtendonk en Heleen van der Sluijs willen gaan helpen bij de opbouw van de kerk aldaar. Iemand die zich daar ook altijd voor heeft ingezet is dr. Peter Kuzmic. Hij is een van de sprekers op de GZB-dag, die dit jaar plaatsvindt op D.V. zaterdag 16 maart in Barneveld. Het thema is ‘De Geest doorbreekt de grenzen’. De muzikale begeleiding is in handen van Martin Zonnenberg. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s en is er kinderopvang aanwezig. Het is dus echt een dag voor jong en oud! Van harte welkom! Zie voor meer informatie en om u aan te melden: www.gzb.nl/gzb-dag.

Agenda:
01-03: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
04-03: Catechese 19.30 uur 15 t/m 17 jarige
04-03: Mannenvereniging
06-03: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Arja, Dr. Ingelsestraat 3, voorbereiding Mirjam
06-03: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie
06-03: Bij de Bron
06-03: Bijbelstudiekring 20.00 uur bij fam. Stolk, Dorpsstraat 18, hfst. 7, voorbereiding Jantine
06-03: Belijdeniscatechese

Ten slotte: Op D.V. zondagmorgen 3 maart luisteren we naar Gods Woord uit Jakobus 3. We wensen jong en oud gezegende diensten toe.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 22-02-2019

Zondag 24 februari 2019
10.00 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)
18.30 uur: ds. M.J. Van Oordt (Bodegraven)

Voorzang: v.m. Ps. 57:7 n.m. Ps. 71:17
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte Kerkbeheer
Oppas: Jannet van den Berg, Steijn van Driel, Henrike Smits

Afsluiting catechese: Met de jongste groep, 12 t/m 14 jarigen, gaan we op zaterdag 9 maart naar de TOV-avond van de HGJB. Voor informatie over het programma zie de site www.hgjb.nl. We verzamelen om 18.30 uur op het kerkplein om samen naar Dordrecht te gaan en zijn rond 22.00 uur weer thuis.

Bijbelgesprekskring: We komen D.V. woensdag 27 februari voor de vijfde keer bij elkaar in ’t Wingerds hof vanaf 20.00 uur. We bespreken dit keer 1 Samuël 15:1-23 n.a.v. hoofdstuk 6. Allen hartelijk welkom.

Gemeenteavond: Voor in de agenda en op de kalender; op D.V. dinsdag 26 maart hopen we weer een gemeenteavond te houden in ’t Wingerds hof, aanvang 20.00 uur. Een ieder is hartelijk welkom.

Ouderenmiddag: Op D.V. 27 februari aanstaande is de volgende ouderenmiddag. Arianne Diepenveen, consulent van de Nederlandse Patiënten Vereniging, hoopt met ons in gesprek te gaan over mantelzorg. Voor velen heel actueel! We beginnen om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Iedereen is hartelijk welkom!

Instuif: Beste jongens en meiden, i.p.v. 9 maart gaan wij 8 maart naar het cpj toneelstuk. Opgeven kan via Jannet 06-43168254 of Mathilde 06-29291944. 18.45 uur verzamelen bij het melkmeisje, kosten zijn 5,- p.p. groetjes, de instuif leiding

Agenda:
22-02: JV schaatsen
23-02: Café de Kroon
24-02: JV
25-02: Vrouwenvereniging
25-02: Belijdeniscatechese
27-02: Ouderenmiddag
27-02: Bijbelgesprekskring
28-02: Immanuël

Ten slotte: In verband met mijn voorjaarsvakantie gaan er op D.V. zondag 24 februari twee gastvoorgangers voor. We wensen elkaar gezegende diensten onder het Woord toe.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 15-02-2019

Zondag 17 februari 2019
10.00 uur: ds. W. van den Born (Ermelo)
18.30 uur: ds. P. van de Voorde (Hardinxveld)

Voorzang: v.m. Ps. 57:7 n.m. Ps. 85:1
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (instandhouding predikantsplaats)
2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jurian Bakker, Daniëlle de Jong, Anouk Langerveld

Stille tijd: Op vrijdag 15 februari is onze kerk open tussen 19.00 en 20.00 uur. Het is dan stil. Een plaats om tot rust te komen en te bidden. Iedereen is vrij om in stilte de kerkzaal binnen te lopen en plaats te nemen. Er is een gastvrouw aanwezig. U en jij bent hartelijk welkom!

Verantwoording Kerkrentmeesters: Opbrengst collecten januari € 1715,85, verjaringsfonds januari € 285,85, gift via J. van Os € 20. Iedereen hartelijk bedankt.

Agenda:
15-02: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
17-02: Zingen na de avonddienst
18-02: Mannenvereniging
20-02: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Annet, Westeinde 2, voorbereiding Carin
20-02: Jonge stellen kring
21-02: Passage

Ten slotte: Naar aanleiding van de verkondiging uit Jakobus 2 jl. zondag een tekst ter bemoediging: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Efeze 2: 10.
Op D.V. zondag 17 februari hopen twee gastvoorgangers Gods Woord te verkondigen. We bidden om goede en gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 08-02-2019

Zondag 10 februari 2019
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (viering Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (dankzegging Heilig Avondmaal)

Voorzang: v.m. Ps. 49:1 n.m. Ps 133:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Avondmaalscollecte: Wycliffe
Oppas: Ria Brugmans, Rosanne de Jong, Gerjan de Groot

Instuif: 9 februari hebben we een film op het programma staan, kom je mee kijken? Inloop 19.45 uur, start 20.00 uur in ‘t Wingerds hof. Kosten zijn €1,50 p.p. Groetjes, de instuif leiding

Paas-projectkoor: Vanaf a.s. zondagmorgen zal er weer geoefend worden door het projectkoor onder leiding van Matthijs Hoogendijk. We beginnen na de ochtenddienst om 11.30 uur. Aan deelname zijn kosten verbonden. Voor informatie kun je bij Teo terecht (t.hoogendijk@hetnet.nl of tel. 413278 / 06-15180678).

Workshop: Op zaterdagmorgen 16 februari organiseert de Evangelisatiecommissie een workshop over de rol van muziekbegeleiding in de gemeente. Maak je deel uit van een muziekgroep of speel je orgel of een ander instrument tijdens een kerkelijke activiteit of wil je de geestelijke kant van muziekbegeleiding ontdekken, dan ben je van harte welkom van 10 tot 12 uur in de kerk. De workshop wordt gegeven door Ronald Koops. Als pianist geeft hij onderwijs over lofprijzing en aanbidding in kerken. Tijdens de workshop wordt er ´live´ gezongen en gespeeld. Vooraf opgeven bij Teo Hoogendijk (06-15180678) is niet verplicht, maar wel gewenst. Jong en oud van harte welkom.

Stille tijd in de kerk: Vanaf D.V. vrijdag 15 februari zal de kerk om de week van 19.00 tot 20.00 uur open zijn. Het is dan stil in de kerk. Vanuit de vrouwenbidstond kwam al vaker het idee boven dat het fijn zou zijn als er een plaats is waar je in stilte kunt bidden. In alle drukte van het leven missen we vaak de rust om ons echt tot God te richten. Waar kan dat beter dan in onze mooie kerk waar al eeuwenlang de Naam van de Heere wordt aanbeden? We hopen en bidden dat gemeenteleden, dorpsbewoners en gasten daar rust en stilte vinden om onze Schepper en Verlosser te (aan)bidden. ‘Een plaats van rust, waar ik U ontmoeten mag’ (Sela). Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. U en jij bent hartelijk welkom! De data worden in de agenda van de kerkbode en op de website vermeld.

Jeugddienst: Vorige week zondag mochten we samen met Arie de Rover nadenken over vrijheid. Op het YouTube-kanaal van de gemeente staat inmiddels de lezing. Goed om weer eens na te luisteren, na te kijken en te overdenken. De volgende jeugddienst zal D.V. 26 mei 2019 zijn. Noteer jij hem weer in je agenda?

Agenda:
09-02: Mannenbidstond WoW: 07.30 uur bij Piet van der Vlist, Van Tongerenstraat 4, leiding Jelle Duister
09-02: Oud papier: Karsten Breedveld en Bart van den Berg
09-02: Instuif
10-02: JV
11-02: Catechese
11-02: Vrouwenvereniging
12-02: Kerkenraadsvergadering
13-02: Bij de Bron
13-02: Bijbelstudiekring 20.00 uur bij fam. Kraaijeveld, dr. Ingelsestraat 3, hfst.6, voorbereiding Jelle
14-02: Immanuel
14-02: Belijdeniscatechese

Ten slotte: Op de avondmaalszondag D.V. 10 februari luisteren we samen in beide diensten naar Gods Woord vanuit Jakobus 2: 14 t/m 26. We bidden om gezegende diensten van Woord en sacrament, voor jong en oud.

M.C. Stehouwer