Kerkbode 03-04-2020

Zondag 05 april 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. A.J. van den Herik (Moerkapelle)

Voorzang: v.m. Ps. 138:1 n.m. Ps. 40:4
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: geen oppas

Omzien naar elkaar: Maandag 30 maart is in de leeftijd van 52 jaar overleden Jos Oskam. D.V. zaterdag 4 april zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden. Wij leven mee met zijn vrouw Karin en de kinderen Carlijn, haar vriend Rik en zoon Bram. Wij bidden om Gods troostvolle nabijheid voor hen, de ouders en verdere familieleden. “… want het is de HEERE, uw God, Die met u mee gaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.” (Deut. 31:6b)
Een aantal broeders en zusters mogen op dit moment geen bezoek van directe familieleden ontvangen. Om het omzien naar elkaar te stimuleren geef ik in de kerkbode hun postadresgegevens. Voorbede en een kaartje hartelijk aanbevolen.

Gemeente-zijn: Via beeld en geluid kunnen we meeluisteren met de kerkdiensten. “Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.” 1 Thes. 5: 24. Zo hoorden we het jl. zondagmorgen. Zullen wij, jong en oud, ook trouw blijven aan de Heere? Juist door in deze tijd Hem volhardend te verwachten en thuis verbonden en betrokken te blijven op Zijn dienst? Als er iemand is die geen bundel Weerklank heeft om thuis mee te zingen, bel dan diaken Jan van Os: 06-40552094.

Belijdenisdienst: U begrijpt dat de belijdenisdienst ook niet op zondagmorgen 31 mei gehouden kan gaan worden. We hopen en bidden dat we D.V. (!) een nieuwe datum kunnen doorgeven.

Stille week: Hij voor mij!
Van maandag 6 t/m zaterdag 11 april is de stille week voor Pasen. Een tijd om ons te richten op wat Jezus voor ons heeft gedaan. Op maandag, dinsdag en woensdag is er Stille tijd. De kerk is open tussen 19.00 en 20.00 uur voor stilte en gebed. Op donderdag en zaterdag zijn er bezinningsmomenten van 19.30 tot 20.00 uur. Op Goede Vrijdag is er een eredienst die begint om 19.30 uur. U en jij kunt het online of via de kerkradio volgen.
Op witte donderdag denken we na over: “Hij voor mij in Gethsémané”. Om het thuis beter te kunnen volgen vermelden we hier de liturgie: Begroeting – zingen Wk. 148 – lezen Lukas 22: 39-46 – muzikaal moment – zingen Ps. 142: 1,2 en 3 – gedicht – stilte – gebed – zingen Wk. 144.
Op stille zaterdag is het thema: “Hij voor mij in het graf”. De liturgie: Begroeting – Ps. 89: 19 – lezen Lukas 23: 49-56 – muzikaal moment – Wk. 381: 1, 2 – gedicht – stilte – gebed – zingen “Zie hoe Jezus lijdt voor mij” van Sela (Op Toonhoogte 132).

Verjaringsfonds: Gemeenteleden krijgen nog steeds op hun verjaardag een verjaardagskaart met enveloppe waarin u uw gift kunt doen. I.v.m. de corona wordt de enveloppe later dan gebruikelijk opgehaald.

Tenslotte: Zondag D.V. 5 april op de 7e lijdenszondag, luisteren we in de morgendienst naar Gods Woord vanuit Mattheüs 26:1-13. “Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten”.

M.C. Stehouwer