Kerkbode 04-12-2020

Zondag 6 december 2020
10.00 uur: ds. M.A. van den Berg (Groot-Ammers) – Oost
18.30 uur: ds. W. van den Born (Ermelo) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 30:1 n.m. Ps. 93:2
Collecten: v.m. 1. diaconie (schoolkerstfeest) 2. kerkbeheer n.m. 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Sonja en Jacoline de Jong

Na-lezing: Advent is verwachten. Aan de tafel van de Heere oefent Zijn gemeente de hoop op de verlossing die nabij is “totdat Hij komt”. Maar Wie verwachten wij? Jezus zegt in Joh. 4:22b “…, want de zaligheid is uit de Joden.” Het volgende citaat las ik van collega ds. H. Poot ter overdenking en om de toekomstverwachting te stimuleren! “In Jezus zien we de lijn vanuit de eeuwigheid en de lijn vanuit Israël in één Persoon samenkomen. Hij is werkelijk Immanuel, God met ons: waarlijk God en waarlijk Jood. En dat is Jezus nog. Nooit heeft Hij een van beide kanten van Zijn Persoon verloochend of afgelegd. Ook in de opstanding en de hemelvaart, in Zijn verhoging, in Zijn zitten aan de rechterhand van God, in Zijn wederkomst, in Zijn gericht en in Zijn Koningschap op aarde, is Hij zowel God als Jood.”

Adventsliederen: Na afloop van de avonddienst op 6 dec. zullen enkele zangers nog een aantal liederen uit de bundel Weerklank zingen. We vermelden ze hier zodat u ze thuis mee kunt lezen of zingen. Lied 102 – 112 – 113: 1,3 en 5 – 114: 1,3 en 4 – 108 – 109: 1, 5, 6 en 7. Fijn dat de zangers dit willen doen nu zingen na de dienst met elkaar zoals we gewend waren niet mogelijk is.

Crèche: In december hopen we de nieuwe oppas lijst te maken. Zit je in groep 8 dan mag je al mee oppassen. We horen graag als je mee wilt gaan draaien in het rooster of juist wilt stoppen. Met vriendelijke groeten Josien 0611214483 en Mathilde 0629291944.

Instuif: Ha jongens en meiden, 12 dec. is er weer Instuif. We gaan schaatsen met elkaar in Rotterdam. Vooraf opgeven is noodzakelijk en kan bij Jannet 0643168254 of Mathilde 0629291944. Kosten €3,- p.p. Voor meer informatie zie app groep! Hopelijk tot dan. Groetjes de Instuif leiding.

Ouderenmiddag: Vanwege de Coronapandemie is besloten de kerstmiddag van 9 dec. in de kerk te houden. Deze middag wordt dan ook uitgezonden via de kerkradio en via de website van de gemeente onder “online kerkdiensten”. Mevrouw Piets den Breejen komt met haar dochters Ellen en Arianne kerstliederen voor ons zingen. Zij nemen ook de samenzang voor hun rekening. Het programma zal zonder pauze, dus ook zonder drinken, achterelkaar worden afgewerkt. U krijgt een programma thuisbezorgd. Als u naar de kerk komt wilt u dit programma dan meenemen? De aanvang is om 14.45 uur. Een fijne middag toegewenst!

Kerstuitvoering Kinderkoor “de Wingerdknopjes”: 12 dec hoopt Kinderkoor “de Wingerd-knopjes” weer te zingen in de Hervormde Kerk van Wijngaarden. Het thema is: Kijk, een fonkelnieuwe ster. D.m.v. zang en tekst hopen we weer het kerstverhaal te laten horen door jonge zangers olv. Carine Schutte. Ook zal Robert van Eijl nog een muzikale bijdrage geven op het orgel. Helaas kunnen vanwege de corona maatregelen alleen de ouders/familie van de kinderen hier bij zijn. Maar u/jij kunt online meekijken en luisteren via de site van de kerk. Aanvang 19.00 uur.

Agenda:
04-12: Stille tijd, kerk open van 19.00-20.00 uur
07-12: Catechese
09-12: Vrouwenbidstond
09-12: Ouderenmiddag: in de kerk aanvang 14.45 uur
09-12: Jonge stellen kring
11-12: Belijdeniscatechese

Ten slotte: Met dankbaarheid kijken we terug op de bediening van het Heilig Avondmaal en het Woord van onze Meester. Dat het ons mag aanzetten tot verlangend verwachten en gebed. Lukas 21:36 “Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.” D.V. 6 dec. de tweede adventzondag, mogen twee gastvoorgangers het Woord bedienen. Goede zondag.

M.C. Stehouwer