Kerkbode 17 mei 2024

Zondag 19 mei 2024 – Eerste Pinksterdag

9.30 uur: ds. D.C.G. v.d. Kraan (Stolwijk, bed. H. Doop)

18.30 uur: ds. W. van Weelden (Dordrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 87:3 n.m. Ps. 150:3

Collecten: 1. Diaconie (GZB Pinkstercollecte) 2. Kerkbeheer

                    (verbouwing pastorie)

Oppas: Josien Kuiper, Anna de Haan en Willemijn Kuiper

   Omzien naar elkaar: Bid voor elkaar in deze week voor Pinksteren dat mensen voor  het eerst of opnieuw voor Jezuskiezen, en vervuld mogen worden met de Heilige Geest.

   Doopdienst: D.V. zondag 19 mei zal in de ochtenddienst de doop worden bediend aan Jozua Bakker.

   Eerste rondgang vrijwillige bijdrage. In de week van D.V. 20 t/m 25 mei worden de brieven bezorgd per post of verstuurd per mail en/of hopen wij bij u langs te komen voor de eerste rondgang van de vrijwillige bijdrage t.b.v. de instandhouding van onze kerk. We bevelen deze rondgang in uw aandacht en gebeden aan. Met vriendelijke groet, de kerkrentmeesters.

   Grote schoonmaakbeurt kerk: Ook dit jaar willen we de kerk weer een grote schoonmaakbeurt geven. Deze staat gepland op D.V maandag 27 mei voor de mannen, vanaf half 7 ’s avonds. Dinsdag 28 mei voor de vrouwen, vanaf 9 uur ’s morgens. Voor koffie en koek wordt gezorgd. Met elkaar willen we de kerk weer laten stralen. Helpt u mee? Met vriendelijke groet, het schoonmaak- en kostersteam.

   Gemeente avond: Om alvast is uw agenda te noteren! D.V. 20 juni wordt er een gemeenteavond gehouden over de pastorie. Deze wordt dan ook gehouden om 20.00uur in de pastorie zodat u een beeld heeft van hoe het er nu uit ziet. Ook worden dan de plannen van hoe het eruit komt te zien gepresenteerd. Tijdens deze avond willen we een aantal mogelijkheden bespreken voor de financiering van deze plannen.

   Agenda:

18-05: Café de Kroon

22-05: Vrouwenbidstond: voorber. Carin (loc. Arja, Dr. Ingelsestr. 3)

   Ten slotte: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon (Hebr. 1:1).De preek van zondagochtend ging over de roepstem van God. Bij deze preek werden enkele vragen meegegeven voor de preekbespreking, maar die kunt u zelf ook thuis nog eens (samen) overdenken.

1. Hoe spreekt God tegen jou?

2. Hoe komt het dat je de stem van God zo moeilijk verstaat?

3. Wat kun je doen om de stem van God beter te verstaan?

4. Wanneer heb je voor het eerst, en wanneer voor het laatst de stem van God gehoord?

Hartelijke groet,

                                    De kerkenraad