Kerkbode 13-10-2013

Zondag 15 oktober 2023
09.30 uur: prop. M. Slingerland (Gouda)
18.30 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten)

Voorzang: v.m. Ps. 6:2  n.m. Ps. 19:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (IZB)  2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes en Marjoke de Groot

   Omzien naar elkaar: Mevr. M. Brandwijk-Bouman verblijft nog steeds in Yulius, Sliedrecht. D.V. 13 oktober hoopt ze jarig te zijn en 81 jaar te worden. Het zou fijn zijn als ze een aantal kaarten vanuit de gemeente mag ontvangen.

   Giften: Via Marinus Boot ontvingen wij de volgende giften: €10,- €20,- en 50,- voor de kerk. Alle gevers hartelijk bedankt!

  Vakantie Bijbel-club: Als het goed is hebben jullie een uitnodiging van de VBC in de brievenbus ontvangen.  Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn dinsdag 17 okt. en woensdag 18 okt. van harte welkom in ’t Wingerds hof. Neem gerust je vriendje, vriendinnetje, neefje of nichtje mee. Wij hebben er zin in!

  Agenda:
13-10: JV weekend
14-10: WOW mannenbidstond: schuur van Jelle, voorbereiding: Teo
14-10: Oud papier (Jelle Duister en Teus van Werd)
16-10: Mannenvereniging
17-10: Vakantiebijbelclub
18-10: Vakantiebijbelclub
18-10: Bijbelstudiekring: 20:00 uur: voorber. Arja, hfst. 2: (Jes.5:1-7, Jes.27:2-6)
19-10: Immanuel

  Ten slotte: Nog enkele vragen die we van Ds. Zonnenberg mee kregen naar aanleiding van de preek van zondagmorgen 8 okt. uit Titus 1:1 tot 2:8.
– Wat trof je in de tekst van deze preek? Waarom?
– Hoe benader jij iemand, die niet op het goede spoor zit? Waarom dat?
– Heb je het wel eens over elkaars geestelijke gezondheid? Er wordt zo vaak gevraagd, hoe het met je gaat, en dan vertellen we meestal maar de helft of minder. Is dat terecht?
– Hoe zet de preek van vandaag jou aan het werk in de komende week en daarna?

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.