Kerkbode 19-11-2021

Zondag 21 november 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (v.H.A) – West
18.30 uur: W.C. Meeuse (Sliedrecht) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 150:3 n.m. Ps. 127:1
Collecten: in beide diensten: 1. diaconie (voedselbank Sliedrecht) 2. kerkbeheer (energiekosten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: “Nog voordat je bestond kende Hij je naam.” Met deze prachtige verwijzing en belijdenis n.a.v. Psalm 139 delen Jan en Nadia Vink dat hun dochter Femme Fleur jl. 9 november is geboren. Femme Fleur is het zusje van Jantje. Wij feliciteren hen hartelijk en bidden om Gods leiding en zegen over dit jonge gezin.
We ontvingen bericht van het plotseling overlijden op jl. 15 nov. van mevr. A.H.Bikker-Oskam in de leeftijd van 89 jaar. Voorheen woonde zij aan de v/d Hoevenstr. 10, kortgeleden verhuisde ze naar Sliedrecht. Toen ik haar voor het laatst bezocht lazen we uit Lukas 21 en sprak ze over de hoop op Jezus Christus en de verwachting waar zij uit leefde! We bidden voor haar kinderen en kleinkinderen en de verdere familie om Gods nabijheid, troost en om te leven uit deze hoop.
Jl. zondag 14 nov. zou de kleine Fleur Nijhof, dochter van Bart en Wilma gedoopt worden. Het liep echter anders en op dit moment van schrijven ligt zij nog in het ziekenhuis en zijn er zorgen over haar gezondheid. Laten wij bidden om Gods bescherming over dit jonge leven en voor dit gezin, in de wetenschap dat de Heere niet los laat wat Zijn hand is begonnen!

Vanuit de kerkenraad: In verband met de coronamaatregel om een QR-code te tonen in ’t Wingerds hof is het niet langer mogelijk om aldaar de diensten te volgen. De crèche zal vanaf volgende week in de bovenzaal van de kerk zijn. Uiteraard proberen we ons zo goed mogelijk te houden aan de algemene maatregelen en de Oost-West indeling.

Rondom het Heilig Avondmaal: Jong en oud is hartelijk uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal. We doen dat in de kerkzaal waar we voldoende afstand kunnen houden D.V. dinsdag 23 nov. om 20.00 uur. Hartelijk welkom!
Op dezelfde avond zal Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Alpha: Op donderdag 18 nov. starten we met een mooie groep aan de Alpha cursus. Graag willen we vragen om voorbede voor de deelnemers en iedereen die betrokken is. Laten we biddend om de Geest van God samen om alle activiteiten heen staan!

Verkiezing ambtsdrager: Doordat diaken J.C. van Os zijn verkiezing tot ouderling kerkrentmeester heeft aangenomen is er een vacature voor een diaken ontstaan. Op de kerkenraadsvergadering van 17 nov. zal een dubbeltal worden opgesteld, dat a.s. zondag zal worden afgekondigd. We herinneren de belijdende leden aan de mogelijkheid om te komen stemmen op 24 nov. In verband met de coronamaatregelen stemmen we weer met een stembus en is stemmen per volmacht mogelijk. Dat kan ’s middags van 14.30 tot 15.00 uur en ’s avonds van 19.30 tot 20.30 uur in de hal van de kerk. Om 19.15 uur zal ds. Stehouwer online openen en rond 20.45 uur wordt er afgesloten na bekendmaking van de uitslag. We vragen om uw en jouw gebed voor deze verkiezing. Bid dat de kerkenraad in januari
voltallig het werk in de gemeente voort kan zetten.

18-11: Alpha
23-11: Catechese
23-11: Censura Morum van 19.30-20.00 uur
23-11: Bezinning Heilig Avondmaal: 20.00 uur
24-11: Vrouwenbidstond
24-11: Verkiezing diaken; in de hal van de kerk

Ten slotte: Naast hoorbare ook zichtbare genade! D.V. zondagmorgen 21 nov. bereiden wij ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal D.V. 28 nov. In deze dienst luisteren we naar het Woord van de Heere uit Micha 2. Gezegende diensten, thuis en in de kerk, toegewenst!

M.C. Stehouwer