Kerkbode 6 augustus 2021

Zondag 8 augustus 2021

09.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)

18.30 uur: kand. L.P. van Steenselen (Maasdam)

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 43:3 n.m. Ps. 49:1

Collecten: v.m. 1. kerkbeheer (insth.predikantsplaats) 2. kerkbeheer n.m. 1. diaconie  2. kerkbeheer 

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Mathilde van Os en Rosanne de Jong

  Omzien naar elkaar: As. zaterdag 7 aug. hoopt Naomi van der Vlist voor twee weken naar Katwijk te gaan om op een camping Dabar-evangelisatiewerk te doen. Ook andere jongeren geven in deze 

zomer hun vrijetijd aan het werk in Gods Koninkrijk. Laten we bidden voor dit mooie werk, dat het vormend mag zijn voor hen die ermee bezig zijn en dat het onder jong en oud vrucht mag dragen voor de Heer van de Wijngaard.

D.V. 10 aug. gaan Jorge en Mariëtte, Yolanda, Rosina en Daniel Rojas weer terug naar Guatemala.

We bidden voor hen om een goede reis en een zegenrijke tijd in het dienstbaar zijn aan Gods

wereldwijde missie onder de volkeren. Dat zij daar en wij hier, ieder op de eigen plek, veel mogen

spreken over Jezus. “Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus,

de kracht van God en de wijsheid van God.” 1 Korinthe 1:24.

  TentdienstIn de middag van 29 aug. zal er een tentdienst georganiseerd worden op het voetbalveld van Wijngaarden. Het thema van deze dienst is: “Zeker zijn – in een onzekere wereld!” Christian Verwoerd en een aantal anderen zullen de samenzang begeleiden. Ds. M.C. (Marco) Stehouwer zal over het thema spreken. Aanvang 15.00 uur. Van harte welkom!

 Oud ijzer : Het afgelopen half jaar hadden we door veel aanbod en gunstige prijzen een recordopbrengst van  € 1862,00 ! Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: hartelijk dank!  Wij steunen hiermee het zendings- en ontwikkelingswerk in Guatemala, waar Mariette en Jorge Rojas zich voor inzetten. Momenteel zijn zij voor een periode in ons midden, en is er gelegenheid ( geweest) om elkaar “life” te ontmoeten.  Zij hopen op 11 augustus met hun gezin weer terug te gaan naar Guatemala om het werk daar te hervatten. Laten we hen ook dan blijven steunen d.m.v. medeleven en gebed. Oud ijzer blijft welkom op Dorpsstraat 18!Een hartelijke groet, fam. J.W. Stolk.

  Ten slotte: D.V. zondag 8 aug. gaan er i.v.m. de vakantie twee gastvoorgangers voor in de erediensten. De Heere spreekt door Zijn Woord tot jou en mij, wat een wonder van genade! “Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.” (1 Thes. 2:13) Kom met deze gelovige luisterhouding naar de kerk tot eer van God.

M.C. Stehouwer