Zondag 28 januari 2024

10.00 uur: Ds. A. van Lingen (Kinderdijk)

18.00 uur: Ds. J. Muller (Bleskensgraaf)

Voorzang: v.m. Ps. 25:2 n.m. Ps. 18:vz

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Leerstoelfonds) 2. Kerkbeheer (Preekbeurtvergoeding gastpredikanten)

Oppas: Elske Baan en Elise Leeuwis

   Huwelijksjubileum: Afgelopen woensdag 17 januari waren Arie en Jannie Baan (Dorpsstraat 15, 3366BC) 50 jaargetrouwd. Van harte feliciteren we hen met deze dag. “Loof de Heere, want Hij is goed” (Psalm 136:1). Deze tekst stond op jullie kaart, en mag ook een getuige zijn naar al jullie naasten, dat jullie Hem allelof en eer geven die Hij toekomt.

   Kerkbodeberichten: Vanaf deze week worden de kerkbodeberichten verzorgd door Erna de Jong. Zij neemt de taak overvan Margriet Koorevaar die dit voorheen deed. Voor het doorgeven van kerkbodeberichtenverandert er niets. Dit kan nog steeds via kerkbodewijngaarden@gmail.com.

Ook via deze weg willen we Margriet heel hartelijk bedanken voor de vele jaren dat ze zich heeft ingezet om wekelijks de kerkbodeberichten te verzorgen. Ook willen we Erna veel succes wensen met haar nieuwe taak.

   Paas- en kerstmagazine: Hey, jij daar! Houd je van woorden en teksten en erger je je aan spellingsfouten? Of je nu jong, oud of er tussenin bent, we zoeken enthousiaste taal-mensen die willen helpen aan de totstandkoming van de paas- en kerstmagazines. Concreet betekent dat het schrijven van een eerste opzet van een artikel en het meelezen, corrigeren en redigeren van de magazines. Zin om mee te doen? Laat het weten aan Maarten Baan, 06-81477472.

   Collecte inkomsten diaconie 4e kwartaal:

Oktober

Messias belijdende joden: € 250,65

IZB: € 174,10

Vakantiebijbelclub: € 290,10

De Hoop: € 217,15

Algemeen: € 160,85

November:

GZB-najaarscollectie: € 259,87

Schreeuw om leven: € 237,50

De Hoop: € 270,75

Algemeen: € 187.20

December:

Mercy Ships: € 220.45

Diaconaal maatschappelijk werk Alblasserwaard/Vijfheerenlanden: € 322,50

Kerstfeest school: € 162,50

Zangdienst Evangelisatiecommissie: € 96,70

Algemeen: € 873,60

   Agenda:

27-01: Café de Kroon

28-01: JV

29-01: Mannenvereniging

30-01: Catechese

31-01: Bijbelstudiekring

   Tenslotte: Het is nu de week van gebed. Hopelijk is dit door alle drukte van de wereld om ons heen niet aan uw of jouw aandacht ontsnapt, maar mocht je ook mee bidden in de kerk of thuis. “Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u” (1 Thessalonicenzen 5:16-18).

Hartelijke groeten,

                                                                                                   De kerkenraad.